Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Slipper gebyr hvis tidsfrister ikke overholdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kommuner som ikke overholder tidsfristen for behandling av private reguleringsplaner får ikke lenger kreve fullt behandlingsgebyr. (27.08.03)

Pressemelding

Dato: 27.08.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Private utbyggere slipper gebyr hvis kommunene ikke overholder tidsfrister

Kommuner som ikke overholder tidsfristen for behandling av private reguleringsplaner får ikke lenger kreve fullt behandlingsgebyr. Miljøverndepartementet sender nå ut en forskrift på høring som gir frafall av hele gebyret hvis kommunene oversitter fristen på å behandle planforslaget

- Det er ikke rimelig at kommunene skal ta betalt for behandling av planene, hvis de ikke overholder fristen som nå er fastsatt i plan-og bygningsloven. Samme regler gjelder for kommunenes behandling av byggesaker, understreker miljøvernminister Børge Brende.

Ved endringer i plan-og bygningsloven i vår, ble det innført tidsfrister for den kommunale saksbehandlingen av plan- og byggesaker. Tidsfristen begynner først å løpe når planforslaget tilfredsstiller minstekrav til fremstilling og innhold. Innen 12 uker etter at et privat reguleringsforslag legges frem, må kommunen ta stillingen til om det skal fremmes.

- Det vil ikke lenger være mulig for kommunene å legge vanskelige saker til side, sier Brende.

- Hensikten med lovendringen er å gjøre planbehandlingen mer effektiv og forutsigbar for utbyggerne uten at det går på bekostning av kvalitet og grundighet. Vi gjør ikke dette for å straffe kommunene, sier Brende.

Behandlingsgebyrene varierer stort fra kommune til kommune. I de store bykommunene kan gebyrene for kompliserte planer bli flere hundre tusen kroner mens mindre kommuner tar betydelig lavere gebyrer. Flertallet av reguleringsplanene i de større kommunene blir utarbeidet av private utbyggere.. På landsbasis er det nærmere 60 prosent av reguleringsplanene som blir utarbeidet av private utbyggere.

Kontaktperson: Hans Jacob Neumann mobil +47 97 50 51 42

Til toppen