Historisk arkiv

16000 av verdens arter er truet av utryddelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

The world conservation Union (IUCN) la onsdag fram "rødlisten" over verdens truede arter. Nesten 16000 arter står i fare for å forsvinne for alltid. Dette er 3000 flere arter enn for ett år siden. (19.11.04)

16000 av verdens arter er utrydningstruet

Scimitar-horned Oryx (Oryx dammah) var en gang ett av de mest vanlige blant de store pattedyrene i Nord-Afrika. Jakt kombinert med tap av leveområder har utryddet dette flotte dyret fra naturen. De finnes nå bare i dyrehager.Foto © Antonio di Croce/IUCN


The world conservation Union (IUCN) la onsdag fram "rødlisten" over verdens truede arter. Nesten 16000 arter står i fare for å forsvinne for alltid. Dette er 3000 flere arter enn for ett år siden. (19.11.04)

Trolig er mange flere arter truet, men enda kjenner vi ikke alle klodens organismer. 1,9 millioner arter er kjent for vitenskapen. Kanskje finnes det 10 eller 100 millioner.

Av artsgruppene er 32 prosent av amfibiene, 23 prosent av pattedyrene og 12 prosent av fuglene truet.

IUCN er verdens ledende autoritet innen temaet truede arter. Miljøverndepartementet deltar på verdenskongressen som nå pågår i Bangkok, sammen med representanter fra bl.a. Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Torkel Ramberg, tlf. 22 24 58 02