Historisk arkiv

Bevarer Svalbards tidlige industrihistorie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernministeren har i dag besluttet å frede taubaneanlegget fra Advendtdalen til Skjæringa på Svalbard. I fredningen inngår en rekke tekniske installasjoner fra Svalbards tidlige industrihistorie knyttet til kulldriften. Det er blant annet den karakteristiske Taubanesentralen, som er et av Longyearbyens viktigste landemerker. (20.02.04)

Pressemelding

Dato: 20.02.04

Miljøvernminister Børge Brende:

Bevarer kulturminner fra Svalbards tidlige industrihistorie

Taubanesentralen, SvalbardMiljøvernminister Børge Brende har i dag besluttet å frede taubaneanlegget fra Advendtdalen til Skjæringa på Svalbard. I fredningen inngår en rekke tekniske installasjoner fra Svalbards tidlige industrihistorie knyttet til kulldriften. Det er blant annet den karakteristiske Taubanesentralen, som er et av Longyearbyens viktigste landemerker.

-Jeg er svært fornøyd med sakens utfall. Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, men vi skal også huske på at Svalbards ressurser har blitt høstet av mennesker i mange hundre år. Sporene etter denne tilstedeværelsen er viktig historisk dokumentasjon som skal bevares for ettertiden, sier miljøvernminister Børge Brende.

I fredningen inngår også Taubanesentralen og Taubanelagret, to sentrale bygg i Longyearbyen sentrum, samt en rekke tekniske installasjoner knyttet til kulldriften. Disse installasjonene er i dag ikke lenger i aktiv bruk, men kulturminner som illustrerer en del av den tidlige industrihistorien.

-Kulturminnene vil bli stående i dette harde og kalde tundralandskapet og symbolisere og visualisere taubaneanleggets tilpasning til et ekstremt krevende naturmiljø, sier Brende.

Departementet har lagt vekt på at taubaneanleggene på en god måte illustrerer menneskenes tilpasning til et ekstremt naturmiljø.

- Bevaringen av disse kulturminnene kan inngå som et positivt grunnlag i reiselivsatsingen på Svalbard og dermed bidra til økt verdiskaping for øysamfunnet, sier miljøvernministeren.

Begrunnelsen for fredningen er å bevare de gjenstående delene av taubaneanlegget i Longyearbyen for å vise frakten av kullet fra gruvene til utskipingskaien. Fredningen vil bevare de gjenstående tekniske installasjonene som viser Store Norske Spitsbergen Kulkompani a/s sitt industrielle transportbehov.

Taubaneanlegget ble bygget i 1950- og 60-årene i flere etapper. Taubanene ble bygget og tatt i bruk ettersom nye gruver ble åpnet. Vinkelstasjonen og Taubanesentralen koblet sammen forskjellige baner og førte kullet ned til utskipingen på Hotellneset. Dagens taubanesentral var ferdig og ble tatt i bruk i 1957. Taubanetransport ble oppgitt til fordel for lastebiltransport først i 1987.

I fredningen inngår et område på 100 meter i alle retninger rundt anlegget ved Gruve 5 og 6, samt en 200 meter bred sone langs taubanetraséen utenfor sentrumsområdet og 20 meter langs traséen inne i sentrumsområdet. Det er utarbeidet fredningsbestemmelser for området som omfattes av fredningen.

Fredningen har blitt påklaget av de to berørte eierne Jason Roberts og Store Norske Spitsbergen Kulkompani a/s (SNSK). Klagene omfatter blant annet Taubanelageret, et ombygget lagerbygg som er en viktig del av det samlete taubanemiljøet i Longyearbyen.

-Fredningen vil imidlertid ikke være til hinder for at den næringsvirksomheten som har utgangspunkt i bygget i dag, ikke kan fortsette, understreker Børge Brende.

Fredningsvedtaket omfatter:

  1. Alle taubanebukkene på strekningen Advendtdalen til Skjæringa, totalt 100
  2. Strammestasjonene, totalt 4
  3. Taubaneanlegget ved Gruve 6: daganlegget nede i dalen – eksteriør, interiør og tekniske installasjoner
  4. Taubaneanlegget ved Gruve 5: silo og tappesentral – eksteriør, interiør og tekniske installasjoner
  5. Vinkelstasjonen ved Endalen – eksteriør, interiør og tekniske installasjoner
  6. Taubanesentralen – eksteriør og interiør inkludert verksted, smie, smørebu og tekniske installasjoner – alle med løse gjenstander i og ved anleggene så som verktøy og ekstra deler til reparasjon og utskiftninger
  7. Taubanelageret – eksteriør

Miljøvernministerens avgjørelse innebærer at Riksantikvarens fredningsvedtak blir stående.

Kontaktperson: Rådgiver Ronny Henriksen, tlf 22 24 59 26

Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt