Historisk arkiv

Gutulia nasjonalpark utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Gutulia nasjonalpark. Utvidelsen omfatter et våtmarksområde og resten av skogen nordvest for den opprinnelige nasjonalparken som ble etablert for 36 år siden.(10.09.04)

Pressemelding

Dato: 10.09.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Gutulia nasjonalpark utvides for å sikre våtmarksområde og frodig skog

Gutulisetra. Foto: Ragnar ØdegaardKongen i statsråd har i dag vedtatt å utvide Gutulia nasjonalpark. Utvidelsen omfatter et våtmarksområde og resten av skogen nordvest for den opprinnelige nasjonalparken som ble etablert for 36 år siden. (10.09.04)

- Utvidelsen omfatter mer av den frodige skogen Gutulia allerede er kjent for, og i tillegg får vi et våtmarksområde innenfor nasjonalparkgrensen, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Tidligere gikk nasjonalparkgrensen på tvers av lia og skogøkosystemet, og dannet en ulogisk avgrensning av nasjonalparken. Med denne utvidelsen får nasjonalparken flere naturtyper og en mer naturlig grense mot Gutulisjøen og elva Gutua. Vedtaket betyr at Gutulia nasjonalpark utvides fra 19 km 2 til 23 km 2.

Gutulia nasjonalpark ligger like sør for Femundsmarka, og ble opprettet allerede i 1968 for å bevare et urskogområde og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for disse traktene. Skogen har i generasjoner fått utvikle seg fritt uten nevneverdig menneskelig påvirkning, og mange av trærne er flere hundre år gamle. Variasjonen i vegetasjonstyper og antall plantearter er forholdsvis høyt i Gutulia sammenlignet med tilsvarende områder ellers i Femundtraktene. Det er påvist omlag 75 fuglearter innenfor nasjonalparken.

- Vi har lettet på noen restriksjoner slik at skoler, barnehager og foreninger nå kan bruke området uten å varsle om dette på forhånd, sier miljøvernministeren.

Det blir også åpnet for elgjakt i nasjonalparken. Området brukes noe til reinbeite, og dette gjenspeiles nå i forskriftene for nasjonalparken.

Gutulia er fortsatt Norges nest minste nasjonalpark, og bare Ormtjernkampen er mindre.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Harald S. Ruberg, tlf. 22 24 58 90
Rådgiver Anita Myrmæl, tlf. 22 24 58 97

Mer informasjon: