Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Junkerdal nasjonalpark er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kronprinsregenten har i statsråd i dag vedtatt å opprette Junkerdal nasjonalpark. Dermed er et stort og tilnærmet urørt naturområde som omfatter biologisk mangfold, geologiske forekomster og kulturminner, sikret for framtiden. (09.01.04)

Pressemelding

Dato: 09.01.04

Miljøvernminister Børge Brende:

Junkerdal nasjonalpark er opprettet

Solvågtind, Junkerdal NasjonalparkKronprinsregenten har i statsråd i dag vedtatt å opprette Junkerdal nasjonalpark. Dermed er et stort og tilnærmet urørt naturområde som omfatter biologisk mangfold, geologiske forekomster og kulturminner, sikret for framtiden.

Solvågtind i Saltdal kommune. Nasjonalparksenteret kommer ved foten av dette fjellet.(Foto: Gunnar Rofstad)

Junkerdal nasjonalpark er på 682 km 2 >og ligger i Saltdal og Fauske kommuner. Junkerdal er en del av Nordens største villmarksområde og består av flate vidder, bratte bergvegger, virvlende elvestryk og høye tinder.

logo- Området er kjent for sin rike flora og plantelivet i deler av området ble første gang fredet allerede i 1928. Det har også betydning som nøkkelområde for å forstå innvandringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid. Nasjonalparken er dessuten leveområde for den sjeldne fjellreven. Hensynet til friluftsliv og sikring av samisk kulturutøvelse er også viktige formål for nasjonalparken, sier Brende.

Det har vært lagt stor vekt på bred medvirkning i verneprosessen helt fra oppstarten i 2001. Grunneiere, brukere, næringsaktører, organisasjoner og offentlige etater har vært aktivt med i arbeidet, og bidratt med verdifulle innspill. Til tross for at medvirkning er prioritert, er dette den raskeste nasjonalparkprosessen som er gjennomført i nyere tid.

Kontaktperson: Geir Paulsen, telefon 22 24 48 37 evt. 62 53 11 51

Til toppen