Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøverndepartementet gir tillatelse til skadefelling av ulv i Koppangsreviret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I tråd med de føringene Stortinget har lagt for forvaltningen av ulv, gir Miljøverndepartementet i dag tillatelse til skadefelling av en ulv i områder med sau på innmarksbeite i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. Årsaken er betydelige skader på sau den siste tiden, og faren for nye skader. (08.10.04)

Pressemelding

Dato: 08.10.04

Miljøverndepartementet gir tillatelse til skadefelling av ulv i Koppangsreviret

I tråd med de føringene Stortinget har lagt for forvaltningen av ulv, gir Miljøverndepartementet i dag tillatelse til skadefelling av en ulv i områder med sau på innmarksbeite i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner. Årsaken er betydelige skader på sau den siste tiden, og faren for nye skader.

Koppangsreviret ligger i hovedsak utenfor det forvaltningsområdet for ynglende ulv som Stortinget fastsatte i mai i år. Det er dokumentert betydelige skader på sau på innmark i Rendalen kommune i høst. Etter at Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden om felling har det oppstått flere nye skadetilfeller, alle på innmark. Miljøverndepartementet mener derfor at det nå er grunnlag for å gi en fellingstillatelse.

Fellingstillatelsen innvilges slik at dyreeierne kan beskytte husdyrene ut oktober måned. I departementets vurdering er det lagt vekt på at faren for nye skader er stor så lenge husdyr fortsatt beiter på innmark. En slik skadefelling vil ikke true bestandens overlevelse.

Fordi formålet med skadefellingen er å legge til rette for at dyreeierne kan beskytte sine husdyr mot nye angrep fra ulv, er skadefellingsområdet begrenset til arealer i tilknytning til innmark, der husdyr enda beiter ute.

Det skal i framtiden ikke være ynglende ulv i dette området. Som Miljøverndepartementet tidligere har varslet vil det til vinteren derfor bli åpnet for lisensjakt på ulv her, dersom en slik jakt ikke truer bestandens overlevelse. Lisensjakt på vinterstid, når det er gode sporingsforhold, skal bidra til at ulv i dette området blir forvaltet i tråd med Stortingets føringer.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Seniorrådgiver Øivind Holm, tlf. 22 24 58 82

Avgjørelsesbrevet