Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Små øystaters situasjon er alarmerende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Klimaendringene kan true flere små øystaters eksistens. -Flere øystater står i reell fare for å forsvinne, sier miljøvernminister Børge Brende. (26.01.04)

Pressemelding

Dato: 26.01.04

Miljøvernminister Børge Brende:

- Små øystaters situasjon er alarmerende

Klimaendringene kan true flere små øystaters eksistens. –Flere øystater står i reell fare for å forsvinne, sier miljøvernminister Børge Brende. Ifølge studier fra Det internasjonale klimapanelet, IPCC, vil havnivået kunne stige med mellom 9cm og 88 cm i perioden 1990 til 2100. Dette får dramatiske følger for de må øystatene, sier Brende.

Øystatene er spesielt sårbare i forhold til klimaendringer, fordi havnivået stiger som følge av global oppvarming. Siden 1900 har havnivået steget med 10-20 cm som følge av klimaendringene. Øystatene er spesielt utsatt for natur-og miljøkatastrofer. De må regne med en økning i tropiske stormer og sykloner.

Man kan anta at klimaendringene er årsak til problemer for flere av disse statene. Fiskeri- og ferskvannsressursene er særlig berørt av klimaendringene, dårlig fiskeriforvaltning og forurensning. I Karibien har fangst fra fisket blitt halvert siden 1985. 60 % av verdens korallrev står i fare for å bli ødelagt av menneskelig aktivitet.

- Øystatene har et spesielt behov for å beskytte de marine områdene og kystsonene. Samtidig er øystatene utsatt for økende press på naturen som følge av økt turisme. Deres fremtid avhenger av at de får til en bærekraftig utvikling, sier Brende.

Små øystater ligger ofte isolert til og har knapphet på ressurser. Økt turisme legger også et stort press på miljøet i disse statene, mens andre stater står i fare for å bli avfolket.

FN tok opp små øystaters spesielle situasjon allerede under FN-toppmøtet i Rio i 1992. Siden 1994 har FN opprettet et eget handlingsprogram for en bærekraftig utvikling i disse statene (Barbados Handlingsplan). Under FN-konferansen for en bærekraftig utvikling i Johannesburg 2002 ble det vedtatt at hele handlingsplanen skal opp til full gjennomgang og revisjon i løpet av 2004.

Miljøvernminister Børge Brende er 26. januar en av hovedinnlederne på en FN-konferanse for små øystater på Nassau, Bahamas. Som formann for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling vil Brende lede en egen sesjon i New York viet øystatenes spesielle situasjon.

Kontaktperson: Eva Nordvik tlf. 22 24 57 18

  • Norge leder CSD – Miljøverndepartementets nettsider om det norske formannskapet i FNs kommisjon for bærekraftig utvikling
Til toppen