Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utskifting av PCB-holdige lysarmaturer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å sikre at produkter med PCB tas forsvarlig hånd om, er det forskriftsfestet et krav om at PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer skal tas ut av bruk innen 2005. Miljøverndepartementet har vedtatt en endring i forskriften som på gitte vilkår gir en fristutsettelse på 3 år. (01.12.04) Produktforskriften

Pressemelding

Dato: 01.12.04

Utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer

Miljøverndepartementet forskriftsfester en fristutsettelse for å fase ut PCB-holdige kondensatorer. Slik fristutsettelse kan i dag gis i enkeltvedtak av Statens forurensningstilsyn.

- Målet om å sikre utfasing og forsvarlig avfallsbehandling av PCB-holdige lysarmaturer ligger fast, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

For å sikre at produkter med PCB tas forsvarlig hånd om, er det forskriftsfestet et krav om at PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer skal tas ut av bruk innen 2005. SFT kan i dag gi utsettelse fra kravet om utskifting i inntil 3 år gjennom enkeltvedtak. For å unngå arbeidskrevende saksbehandling, har departementet vedtatt en endring i forskriften som på gitte vilkår gir en fristutsettelse på 3 år for utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.

- Vilkårene for fristutsettelse er de samme som Statens forurensningstilsyn i dag fastsetter ved behandling av enkeltsøknader. Forslaget vil derfor ikke medføre redusert sikkerhet for helse eller miljø, eller svekke internasjonale forpliktelser for PCB, sier Hareide.

Fristutsettelsen vil kun gjelde for de virksomhetene som oppfyller vilkårene gitt i forslaget. Overtredelse av utfasingskravet er straffbart.

- Jeg har derfor bedt Statens forurensningstilsyn om å prioritere kontroller av kondensatorer i lysarmaturer i 2005 for å sikre at virksomheter enten allerede har faset ut bruken av slike kondensatorer eller fyller vilkårene i forslaget, sier Hareide.

Produktforskriften (Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter)

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Lene Lyngby 22 24 58 31

Til toppen