Historisk arkiv

Unikt kystkulturmiljø i Sogndalstrand er fredet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag er det vedtatt å frede Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal kommune i Rogaland fylke. Sogndalstrand er et meget godt bevart kyst-tettsted utviklet med grunnlag i skipsfart, fiskeri og jordbruk. (24.06.05)

Pressemelding

Dato: 24.06.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Unikt kystkulturmiljø i Sogndalstrand er fredet

SogndalstrandI statsråd i dag er det vedtatt å frede Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal kommune i Rogaland fylke. Sogndalstrand er et meget godt bevart kyst-tettsted utviklet med grunnlag i skipsfart, fiskeri og jordbruk.

Sogndalstrand Foto: Kjell Andresen © Riksantikvaren

- Gjennom dette fredningsvedtaket tar vi vare på et sjeldent kulturmiljø med en unik sammenheng mellom tett trebebyggelse fra førindustriell tid og byjordbruk i kulturlandskapet omkring, sier Miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Sogndalstrand er et kyst-tettsted av nasjonal verdi. Dette er den best bevarte av byene som vokste fram mellom Kristiansand-Stavanger på 17 og 18-tallet. Norge har ingen andre gamle byer og ladesteder der eldre bebyggelse og landskap for byjordbruk er bevart i en så intakt og tett sammenheng som i Sogndalstrand. Kombinasjonen av gammel bebyggelse og et intakt jordbruks- og naturlandskap knyttet til byen er enestående. I de andre kystbyene er mye av den eldre bebyggelsen bevart, men sammenhengen mellom byen og det ubebygde landskapet omkring er borte.

- Store deler av jordbrukslandskapet rundt det gamle ladestedet har siden 1970-tallet vært under press for utbygging av boliger og fritidshus. Dette er noe av bakgrunnen for at stedet nå er fredet, sier Hareide.

Sogndalstrand fikk status som ladested i 1798 og hadde sin storhetstid omkring 1875. I de neste hundre år skjedde liten utvikling og endringer. Etter mange år med stagnasjon er det nå ny utvikling på stedet. Det er etablert et kulturhotell og mange av de gamle husene er restaurert. Det omliggende jordbrukslandskapet bli holdt i hevd, bl.a. gjennom nyopprettet beitelag. Sokndal kommune er den første i Norden som er blitt medlem av "Cittaslow"-bevegelsen, en sammenslutning av kommuner som ønsker en utvikling der kultur, miljøvern og mattradisjoner blir prioritert.

Fredningen omfatter til sammen et areal på 1.16 km2 land- og sjøareal.

Sogndalstrand er den femte kulturmiljøfredningen som gjennomføres. De andre fredete kulturmiljøene er Havråtunet i Hordaland, Utstein kloster i Rogaland, Neiden i Finnmark og Kongsberg sølvverk i Buskerud.

Vedlegg og mer informasjon:

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel. 22 24 58 62
Rådgiver Marte Oftedal, tel 22 24 60 23