Historisk arkiv

En million kroner til lyngheisenteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen å styrke økonomien ved Lyngheisenteret med én million kroner. Pengene skal gå til reparasjoner, vedlikehold og skjøtsel av landskapet og kulturminnene ved senteret.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

En million kroner til lyngheisenteret

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen å styrke økonomien ved Lyngheisenteret med én million kroner. Pengene skal gå til reparasjoner, vedlikehold og skjøtsel av landskapet og kulturminnene ved senteret.

- Lyngheisenteret gjør en uvurderlig jobb ved å ta vare på kystens kulturlandskap og ved å hegne om kunnskapen og tradisjonene knyttet til dette enestående landskapet. Senteret er i en vanskelig økonomisk situasjon, og regjeringen ønsker å gå inn med en engangsstøtte over statsbudsjettet, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Lyngheiene er Europas kulturlandskap mot Atlanterhavet, fra Portugal i sør til Lofoten i nord. I dag står denne spesielle naturtypen i fare for å forsvinne. Lyngheisenteret på Lygra i Hordaland tar vare på lyngheilandskapet og holder det i hevd på tradisjonelt vis ved å ha villsau på beite, ved lyngbrenning og slått.

I 2001 fikk senteret Unescos globale kulturlandskapspris for arbeidet med å ta vare på dette særegne kulturlandskapet.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug tel 22 24 58 33