Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Felles innsats for vern av Svalbardnaturen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet foreslår at alle turister som kommer til Svalbard skal betale et miljøgebyr. Gebyret skal finansiere vern av miljø og kulturminne på Svalbard gjennom Svalbard miljøfond. Departementet foreslår at gebyrordningen skal gjelde fra 1. januar 2006. (12.05.05)

Pressemelding

Dato: 12.05.05

Felles innsats for vern av Svalbards natur – og kulturmiljø

SvalbardMiljøverndepartementet foreslår at alle turister som kommer til Svalbard skal betale et miljøgebyr. Gebyret skal finansiere vern av miljø og kulturminne på Svalbard gjennom Svalbard miljøfond. Departementet foreslår at gebyrordningen skal gjelde fra 1. januar 2006.

-Turister som besøker Svalbard har store opplevelser i vente. Naturen er vill, vakker og uberørt. Svalbardnaturen er svært sårbar. Det koster å bevare, forebygge og reparere. Miljøgebyret er et tiltak for å begrense skadene fra den økende turismen på Svalbard, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Miljøgebyret er foreslått satt til NOK 150,- per person ved innreise. Plikten til å betale vil ikke gjelde for fastboende på Svalbard, eller når reisen skjer i forbindelse med studier eller arbeid. Svalbardmiljøloven har i paragraf 78 en hjemmel til å gi forskrift om at den som besøker Svalbard skal betale et gebyr. Miljøverndepartementet sender nå på høring en forskrift om miljøgebyr for tilreisende til Svalbards landområder. Inntektene fra miljøgebyret skal gå inn i Svalbard miljøvernfond. Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å verne miljøet.

En av de største utfordringene på Svalbard er å mestre økningen av turisme, friluftsliv og annen ferdsel på en positiv måte. Uten tiltak fra forvaltningen kan det bli vanskelig å opprettholde Svalbards spesielle villmark. Via miljøgebyret er turistene med på å ta vare på de enestående villmarksområdene og kulturminnene etter prinsippet om at miljøpåvirker skal betale, et prinsipp som er viktig i regjeringens miljøpolitikk.

Turistene kommer i hovedsak til Svalbard enten med rutefly eller cruiseskip. Det er den enkelte tilreisende som plikter å betale miljøgebyret. Departementet foreslår at når cruisepassasjerer deltar i et arrangert opplegg, bør ansvaret for betaling legges til reisearrangøren. Flypassasjerer vil få utdelt informasjon om plikten til å betale miljøgebyret, som av praktiske årsaker bør kunne betales i forbindelse med hotellovernatting og lignende.

Miljøgebyret er et tiltak for å gjøre turismen bærekraftig, og å begrense miljøskadene som økt trafikk medfører.

Se høringsdokumenter.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Tore Ising tlf 22 24 59 96

Til toppen