Historisk arkiv

Felles politisk plattform skal styrke utviklingen av Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Hedmark 2005-2008. Regjeringen ser positivt på fylkesplanen som en felles politisk plattform for en felles utvikling av Hedmark og Innlandet. Regjeringen støtter fylkesplanens mål om å styrke byene og tettstedene i fylket. (07.10.05)

Pressemelding

Dato: 07.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Felles politisk plattform skal styrke utviklingen av Hedmark

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Hedmark 2005-2008. Regjeringen ser positivt på fylkesplanen som en felles politisk plattform for en felles utvikling av Hedmark og Innlandet. Regjeringen støtter fylkesplanens mål om å styrke byene og tettstedene i fylket.

Regjeringen vil gjøre det lettere å bosette seg og etablere virksomhet i Hedmark. Regjeringen vil styrke fylkets byer og tettsteder så de kan tilby et bredt spekter av handel, kultur, offentlig og privat service. Aksen Elverum – Hamar bør utvikles med sikte på å bedre kommunikasjonene, sier miljøvernministeren.

-Regjeringen er enig med fylkestinget i at kulturlandskapet bør sikres, og at byene og tettstedene bør få en estetisk og funksjonell opprusting gjennom samordning av ressurser, sier Hareide.

Fylkesplanens hovedmål er attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, utdannings- og etableringslyst. Planen legger vekt på en bærekraftig utvikling. Økosystemet skal ikke overbelastes, og "føre var"- prinsippet legges til grunn for samfunnsutviklingen i fylket.

Kompetanse blir understreket som en grunnleggende forutsetning for utvikling av robuste og levedyktige regioner. Planens mål er profilerte og konkurransedyktige kompetanseinstitusjoner som er nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Fylkesplanen er blitt til gjennom et nært samarbeid med kommuner, regioner, statlige etater og private organisasjoner.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marit Kleveland, telefon 22 24 59 40 mobil 97599152