Historisk arkiv

Fortsatt befolkningsvekst og flere boliger i et mer miljøvennlig Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kommuneplan for Oslo mot 2020

Regjeringen har godkjent kommuneplan for Oslo mot 2020. Ifølge planen vil 60 000 flere mennesker bo i byen i 2020, og ny boligbebyggelse bør lokaliseres innen rimelig avstand til kollektivtransport. Markagrensa ligger fast. (30.09.05)

Pressemelding

Dato: 30.09.05

Fortsatt befolkningsvekst og flere boliger i et mer miljøvennlig Oslo

Kongen har i statsråd i dag godkjent kommuneplan for Oslo mot 2020. Ifølge planen vil 60 000 flere mennesker bo i byen i 2020, og ny boligbebyggelse bør lokaliseres innen rimelig avstand til kollektivtransport. Nydalen, Storo, Ensjø, Løren og Økern torg er utpekt som stasjonsnære områder som kan få et høyt antall boliger. Markagrensa ligger fast.

‑ Med denne planen kan Oslo kommune møte en forventet etterspørsel etter 30 000 nye boliger i 2020 og samtidig opprettholde markagrensa, gi barn og unge trygge områder for lek og sørge for miljøvennlig transport med den nye T‑baneringen. Jeg er fornøyd med at miljøsone-arbeidet i Groruddalen vil bli videreført, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Planens hovedgrep er at all vekst i antall bosatte og sysselsatte skal skje innenfor sentrum, knutepunkt og stasjonsnære områder. Dette er en av de viktigste rammene for planen, som her følger opp regjeringens politikk for en bærekraftig byutvikling.

Ved styrt arealbruk vil kommunen realisere visjonen om Oslo som miljøby, kunnskapsby, kulturby og fjordby. Kommuneplanen legger opp til tilgjengelighet og tilpasning for funksjonshemmede i alle kommunale planer og tiltak.

Miljøverndepartementet og Oslo kommune har etablert et samarbeid for å bedre det fysiske miljøet i Groruddalen. Det er under oppstart et program for grøntområder og kulturmiljø, og regjeringen mener det er viktig å åpne Alnaelva som et sentralt element i grøntstrukturen.

Les mer:
 
Kgl. res. 30.09.2005

Kontaktperson:
ekspedisjonssjef Tom Hoel, tlf. 22 24 59 00