Historisk arkiv

Kursendring for å nå FN-målsetning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

De nordiske miljøministrene drøftet i forrige uke FN-utredningen om økosystemene. Ministrene er bekymret for at FNs millenniumsmål ikke er i rute, men sier at utredningen vil kunne forsterke deres evne til å finne fram til en reell bærekraftig utvikling. (11.04.05)

Kursendring for å nå FN-målsetning

Millennium Ecosystem Assessment - logoDe nordiske miljøministrene drøftet i forrige uke FN-utredningen om økosystemene (Millennium Ecosystem Assessment) og uttrykte tilfredshet med at det nå finns et omfattende felles vitenskapelig grunnlag for det videre arbeidet med økosystemer og biologisk mangfold. (11.04.05)

- Det er spesielt alvorlig at utredningen viser at vi vil ha problemer med å nå FNs Millenniumsmål om å redusere fattigdom og sikre helse- og levevilkårene for kommende generasjoner hvis ikke kursen endres, sier de nordiske miljøministrene i en felles uttalelse.

- Som nordiske miljøministre anser vi at utredningen vil kunne forsterke vår evne til å finne fram til en reell bærekraftig utvikling, og at den derfor kan bli et viktig instrument for å snu skadevirkningene på økosystemene og gjenopprette miljøet.

Ministrene vil på deres neste møte i august diskutere hvordan utredningen kan brukes i alle internasjonale fora hvor beslutninger som påvirker økosystemene blir tatt.

Mer informasjon: