Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny skjærgårdspark vest for Lindesnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet tar nå initiativ til å etablere skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund og Flekkefjord. (11.03.05)

Pressemelding

Dato: 11.03.05

Ny skjærgårdspark vest for Lindesnes

Miljøverndepartementet tar nå initiativ til å etablere skjærgårdspark i Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.

- Sørlandet har en enestående skjærgård med mange muligheter for naturopplevelser. I år er det Friluftslivets År, derfor er det er spesielt hyggelig å kunne ta initiativ til en ny skjærgårdspark som vil fremme friluftslivet langs denne kyststrekningen, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Skjærgårdsparken vil bestå av utvalgte friluftslivsområder, som blir sikret gjennom frivillige avtaler mellom staten og grunneiere. En slik park forutsetter derfor tilstrekkelig oppslutning fra grunneiere. Disse vil få tilbud om å inngå avtale mot vederlag for utvalgte arealer, og det vil fortsatt være mulig å drive miljøvennlig landbruk med for eksempel beitebruk, fiske og jakt.

– En skjærgårdspark krever et visst omfang godt egnede friluftsarealer som kan tilrettelegges på en skånsom måte under tilsyn av skjærgårdstjenesten. Slike etableringer har tidligere lyktes bra på kysten fra Grenland til Lindesnes fyr. Totalt er det blitt sikret om lag 55.000 dekar fordelt på 600 områder for friluftsliv langs denne strekningen, sier Hareide.

Områdene som vil inngå i Skjærgårdsparken vest for Lindesnes, det vil si nye og eksisterende friluftsområder, skal kartlegges i samarbeid med kommunene. Etablering av den nye skjærgårsparken vil skje i samsvar med kommunenes arealplaner.

Formål og bestemmelser for Flekkefjord landskapsvernområde, som ble vedtatt ved kgl. res. 11.03.2005, er tilpasset etablering av skjærgårdspark med naturvennlig tilrettelegging.

Kontaktpersoner: Rådgiver Ivar Hjermundrud, tlf. 22 24 58 99

Se også pressemelding om vern av Sørlandsskjærgård

Til toppen