Historisk arkiv

Øker støtten til arkeologiske undersøkelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å lette utgiftene til private i forbindelse med arkeologiske utgravinger øremerkes 4 mill. kroner til arkeologiske undersøkelser.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Øker støtten til arkeologiske undersøkelser

For å lette utgiftene til private i forbindelse med arkeologiske utgravinger øremerkes 4 mill. kroner til arkeologiske undersøkelser.

- Utgiftene til arkeologiske undersøkelser i forbindelse med mindre, private tiltak, som for eksempel oppføring av en garasje eller utvidelse av egen bolig, kan være urimelig tyngende. Dette ønsker vi nå å rette opp ved å bevilge mer penger til denne posten med fire millioner kroner, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

I stortingsmelding nr. 16 Leve med kulturminner skriver Miljøverndepartementet at staten i større grad enn i dag må dekke utgiftene til utgraving av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med mindre, private tiltak. Forslaget følger opp intensjonen i meldingen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug, tel 22 24 58 33

Les mer om statsbudsjettet