Historisk arkiv

Polarforskerne kan nå overvintre i Antarktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For første gang har Norge fått en overvintringsbase for polarforskere i Antarktis. I forrige uke ble basen med flystripe åpnet av Dronning Sonja og Miljøvernminister Knut Arild Hareide under faglig overvåking av Polarinstituttets direktør Olav Orheim. (21.02.05)

Polarforskerne kan nå overvintre i Antarktis

Olav Orheim, Dronning Sonja og Knut Arild HareideFor første gang har Norge fått en overvintringsbase for polarforskere i Antarktis. I forrige uke ble basen med flystripe åpnet av Dronning Sonja og Miljøvernminister Knut Arild Hareide under faglig overvåking av Polarinstituttets direktør Olav Orheim. (21.02.05)

Olav Orheim, direktør ved Norsk Polarinstitutt, H.M. Dronning Sonja og miljøvernminister Knut Arild Hareide ved Troll-basen i Antarktis. Foto: Ole Magnus Rapp, Aftenposten

H.M. Dronning Sonja og miljøvernminister Knut Arild Hareide med følge besøkte i forrige uke Dronning Maud Land i Antarktis. Anledningen var åpningen av den norske overvintringsbasen Troll, samt flystripen i tilknytning til basen. H.M. Dronningen åpnet overvintringsstasjonen, som vil styrke den norske forskningsinnsatsen i Antarktis. Norge bidrar til flere internasjonale forskningsprosjekter Antarktis, med særlig vekt på klimaforskningen. Norge er det siste av kravhaverlandene som nå har fått permanent overvintringsbase. Åpningen av Troll var også et ledd i 100 års-markeringen av Norge som selvstendig nasjon.

Troll flyplass

Miljøvernministeren sto for åpningen av flystripa "Troll Airfield," som er disponert for at også større transportfly kan lande på blåisen. Dette bidrar til å forenkle adkomsten til Antarktis, noe som vil gi større forutsigbarhet for forskere som besøker kontinentet. Flystripa vil bli benyttet av flere nasjonaliteter.

Flernasjonal deltakelse

Norge understreker det internasjonale forskningssamarbeidet i Antarktis. Blant gjestene i følget til H.M. Dronning Sonja og miljøvernminister Knut Arild Hareide var mellom andre den svenske miljøvernministeren Lena Sommestad, samt representanter fra det sørafrikanske miljøverndepartementet. Stortinget var representert ved lederen for Utenrikskomitéen, Thorbjørn Jagland, samt Bror Yngve Rahm, leder av Miljø-og energikomitéen.

Forskningsbasen Troll i Antarktis
Sveriges miljøvernminister Lena Sommestad, representanter fra det sørafrikanske miljøverndepartementet og representanter fra det norske Stortinget var til stede da Troll-basen i Antarktis ble høytidelig åpnet. Foto: Ole Magnus Rapp, Aftenposten

Flere nyheter fra Antarktis