Historisk arkiv

Program for økt verdiskaping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For at kulturminnene skal kunne brukes som positive ressurser i utviklingen av lokalsamfunn og det lokale næringslivet, foreslår miljøvernminister Knut Arild Hareide foreslår å bevilge seks mill. kroner til å etablere et program for verdiskaping basert på kulturminnene. Dessuten vil den økte avkastning på kulturminnefondet på 3,7 mill. kroner gå til dette programmet, slik at den totale rammen for 2006 blir 9,7 mill. kroner.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Program for økt verdiskaping

For at kulturminnene skal kunne brukes som positive ressurser i utviklingen av lokalsamfunn og det lokale næringslivet, foreslår miljøvernminister Knut Arild Hareide foreslår å bevilge seks mill. kroner til å etablere et program for verdiskaping basert på kulturminnene. Dessuten vil den økte avkastning på kulturminnefondet på 3,7 mill. kroner gå til dette programmet, slik at den totale rammen for 2006 blir 9,7 mill. kroner.

- Den beste måten å ta vare på kulturminnene på er gjennom bruk. Aktiv bruk av kulturminnene vil bidra til å skape gode opplevelser og gi befolkningen større kunnskap om kulturminner og historie, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Verdiskapingsprogrammet skal stimulere til at kulturminner og kulturmiljø blir tatt i bruk i den lokale utviklingen. Regjeringen ønsker å få fram ulike modeller for samarbeid mellom private eiere, rettighetshavere, det lokale næringslivet, offentlige aktører, museer og frivillige organisasjoner. Målet med programmet er å spre kunnskap som viser hvordan bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljø kan fremme næringsutvikling og styrke lokalsamfunn og regioner.

Midlene skal gå til konkrete tiltak og til kunnskapsoppbygging og formidling. De første fire årene vil det bli gitt tilskudd til 10 prosjekter. Målet er å sette i gang fra ett til fire pilotprosjekter i løpet av 2006. Det vil særlig bli lagt vekt på prosjekter knyttet til kystkulturen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug tel 22 24 58 33

Les mer om statsbudsjettet