Historisk arkiv

Sju millioner kroner til Verdensarvområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Knut Arild Hareide foreslår å øke satsingen på verdensarvområdene med sju mill. kroner i statsbudsjettet for 2006. Av disse skal to mill. kroner gå til å sikre Bryggen i Bergen.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Sju millioner kroner til Verdensarvområdene

Miljøvernminister Knut Arild Hareide foreslår å øke satsingen på verdensarvområdene med sju mill. kroner i statsbudsjettet for 2006. Av disse skal to mill. kroner gå til å sikre Bryggen i Bergen.

- Norge har påtatt seg et særlig ansvar overfor det internasjonale samfunnet når det gjelder å ta vare på verdensarvstedene våre. Regjeringen vil at de norske verdensarvstedene skal stå fram som de beste eksemplene på hvordan de nasjonale kulturminnene forvaltes. Derfor foreslår vi nå å øke innsatsen på området, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Verdensarvområdene utgjør et stort potensial når det gjelder verdiskaping og stedsutvikling.

Norge har sju områder og objekter på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv: Bergkunsten i Alta, Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen, Bergstaden Røros, Vegaøyan, vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden) og Struves triangelkjede.

Bryggen i Bergen har store setningsskader. Tømmerfundamentene er til dels i oppløsning, og det er vesentlige råteskader mot dråpefallet mellom husrekkene. Derfor er to mill. kroner av økningen øremerket sikring av Bryggen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Lise Asphaug tel 22 24 22 24 58 33