Historisk arkiv

Styrking av lokalt miljøvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Knut Arild Hareide etablerer et femårig satsingsprogram for lokalt miljøvern. Det er satt av 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2006 til oppstart av arbeidet.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Styrking av lokalt miljøvern

Miljøvernminister Knut Arild Hareide etablerer et femårig satsingsprogram for lokalt miljøvern. Det er satt av 10 mill. kroner i statsbudsjettet for 2006 til oppstart av arbeidet.

- Pengene skal bidra til å styrke den lokale miljøvernpolitikken. Dermed kan vi oppnå resultater på viktige områder som klima, arealbruk, biologisk mangfold, offentlig innkjøp, friluftsliv og kulturminner, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Det finnes mye kunnskap og erfaring fra lokalt utviklingsarbeid på miljøområdet fra de siste 10 – 15 årene. Gjennom programmet vil denne kunnskapen bli systematisert, videreutviklet og overført til flest mulig kommuner. Kommunenes Sentralforbund vil organisere læringsnettverk for grupper av kommuner som arbeider med konkrete tiltak innenfor de prioriterte miljøområdene. På den måten vil kommuner som er best på ulike miljøområder fungere som veiviser for andre.

- Kommunenes bidrag i miljøvernpolitikken har vært for lite anerkjent. En analyse utført av Cicero viser at så mye som 24 prosent av de totale nasjonale klimagassutslippene i 2002 kan knyttes til virksomhet på lokalt nivå. Ved å tydeliggjøre kommunenes rolle og styrke samarbeidet mellom lokale og sentrale myndigheter, er det mulig å få til en vesentlig reduksjon i nasjonale klimagassutslipp, sier Hareide.

Muligheten for å oppnå vesentlige miljøgevinster vil også gjelde på andre prioriterte områder som arealbruk, innkjøp, friluftsliv, biologisk mangfold og kulturminner. For at satsingen skal gi varig effekt, er programperioden satt til fem år.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jarle Jensen, tlf. 22 24 59 25
Seniorrådgiver Dagfinn Rivelsrud, tlf 22 24 59 07