Historisk arkiv

Svinesund-brua fredet som kulturminne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Knut Arild Hareide og samferdselsminister Torild Skogsholm markerte i dag fredningen av Svinesundbrua. Brua, som ble bygget i 1946, er fredet av Riksantikvaren i Norge og Sverige. (31.08.05)

Pressemelding

Dato: 31.08.05

Svinesund-brua fredet som kulturminne

Miljøvernminister Knut Arild Hareide og samferdselsminister Torild Skogsholm markerte i dag fredningen av Svinesundbrua. Brua, som ble bygget i 1946, er fredet av Riksantikvaren i Norge og Sverige.

Knut Arild Hareide og Torild Skogsholm med Svinesundsbrua i bakgrunnen.Det er første gang norske og svenske myndigheter går sammen om å frede et kulturminne. Formålet med fredningen er å sikre brua som et symbol for forbindelsen mellom Norge og Sverige på mange plan. Brua representerer store historiske verdier, både arkitektoniske og teknologiske.
Samferdselsminister Torild Skogsholm og miljøvernminister Knut Arild Hareide i båt over Svinesund.Foto: Miljøverndepartementet

- Denne brua kan stå som symbol på vennskap og kommunikasjon mellom Norge og Sverige i lang tid. Vi finner informasjon om trafikk over sundet så langt tilbake som til middelalderen, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

- Det å eie denne brua som nå er fredet, er også å påta seg et ansvar. Vi vil følge opp ved å avsette de nødvendige ressurser for å ta vare på verdiene for ettertiden. Samferdselsdepartementet har et eget sektoransvar for miljø. Som en del av dette ansvaret har departementet også et ansvar for forvaltningen av de kulturminner- og miljøer som er knyttet til de statlige samferdselsetatene- og virksomhetene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Riksantikvaren legger vekt på å sikre og bevare et utvalg veianlegg og bygninger som viser den historiske utviklingen av vegnettet. De tradisjonelle sidespennene på brua representerer et formspråk med røtter tilbake til de romerske viaduktene og er flankert av en 1900-tallskonstruksjon.

Da brua sto ferdig i juni 1946, stanset båttrafikken over sundet, og ferjetrafikken ble innstilt. På de travleste dagene har så mye som 25 000 kjøretøy passert over brua.

Les mer om fredningen hos Riksantivaren.

Kontaktperson: Rådgiver Marianne Moltke-Hansen tel 22 24 57 32, Presserådgiver Ingun Larsen, tlf: 92 60 7742