Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ti nye arter fredes etter naturvernloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har i dag føyet til ti nye arter på listen over fredete arter i Norge. Fredningen av de ti artene skjer etter en revisjon av artlista i forskrift om fredning av truede arter. Artene som fredes er en insektart, en karplanteart og åtte mosearter. (13.07.05)

Pressemelding

Dato: 13.07.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

- Ti nye arter fredes etter naturvernloven

Miljøverndepartementet har i dag føyet til ti nye arter på listen over fredete arter i Norge. Fredningen av de ti artene skjer etter en revisjon av artlista i forskrift om fredning av truede arter. Artene som fredes er en insektart, en karplanteart og åtte mosearter.

Alle de ti nyoppførte artene står på Bern-konvensjonens liste over totalfredete arter.

- Norge har et særlig ansvar for å ta vare på de artene som står oppført på Bern-konvensjonens lister, fordi bestandsutviklingen i Norge er vesentlig for artenes eksistens i europeisk perspektiv. Derfor er det også svært gledelig at disse artene nå blir fredet, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.
Drakehode vokser i Norge på kalkrike tørrberg i Sør-Norge, og vokser bl.a. flere steder på strandberg rundt Oslofjorden. Foto: Øystein Størkersen

De fleste truede arter er under press på grunn av endring og omdisponering av arealer slik at leveområdene blir for små, for spredte eller at kvaliteten er redusert. Av de åtte foreslåtte moseartene er alle unntatt èn oppført i den nasjonale rødlista.

De ti fredete artene er:
Vannkalv (Graphoderus bilineatus), en insektart
Drakehode, en karplante

Mosearter:
Råtetvebladmose (Ròtetvibladmose) Scapania massalongi
Sylmose (Atractylocarpus alpinus)
Grønnsko (Buxbaumia viridis)
Storskortemose (Cyndodontium suecicum)
Stammesigd (Dicranum viride)
Alvemose (Hamatocaulis vernicosus)
Stakesvanemose (Meesia longiseta)
Sporebustehette (Orthotrichum rogeri)

Kontaktperson: Rådgiver Sigrid Skjølås, tlf. 22 24 58 04

Til toppen