Historisk arkiv

Vil sikre verdensarvområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil sikre istandsettingen av de fem verdensarvområdene. Det er behov for å øke de årlige rammene med ca 30 millioner kroner, ut over dagens nivå. Norge har også nominert "Vestnorsk fjordlandskap" med Geiranger- og Nærøyfjorden til nytt verdensarvområde. (25.02.05)

Pressemelding

Dato: 25.02.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Regjeringen vil sikre verdensarvområdene

De sju søstre, Geirangerfjorden Regjeringen vil sikre istandsettingen av de fem verdensarvområdene. Det er behov for å øke de årlige rammene med ca 30 millioner kroner, ut over dagens nivå.

Hyllegården Knivsflå ved siden av fossene De sju søstre i Geirangerfjorden.

"… der som ingen skulle tru at nokon kunne bu" heter det i visen om Anne Knutsdotter. Kombinasjonen av den storslått naturen og kulturelementene i de norske fjordene har alltid forundret og fascinert tilreisende. Anlegget ligger midt i det planlagte verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap.

Foto: Ragnhild Hoel © Riksantikvaren.

Norge har fem områder som har status som verdensarvområder på Unescos liste over verdens kultur- og naturarv. I stortingsmeldingen Leve med kulturminner varsler Regjeringen en forsterket innsats med å sikre de norske verdensarvstedene. Alle områdene vil få økte bevilginger til istandsetting og vedlikehold.

Fem verdensarvområder

De fem verdensarvområdene er: Bergkunsten i Alta, Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen, Bergstaden Røros og Vega-skjærgården. Norge har i tillegg nominert "Vestnorsk fjordlandskap" med Geiranger- og Nærøyfjorden. Nominasjonen er under vurdering i Unescos verdensarvkomite som vil ta stilling til saken under sitt årlige i månedsskifte juni/juli i år.

Verdensarvområdene er av svært ulik karakter, men felles for dem alle er at det er behov for å forsterke innsatsen til sikring og vedlikehold for å ta vare på de verdiene som ligger til grunn for verdensarvstatusen. For Bryggen, Urnes stavkirke og på Røros og Vega er det behov for umiddelbar og vedvarende innsats for å stoppe bygningsmessig forfall. Bergkunsten i Alta må sikres mot nedbryting og skader.

Tilstandsevaluering

Med unntak av Vega, som fikk verdensarvstatus i juli 2004, er det gjennomført evalueringer av tilstand og utarbeidet planer for istandsetting og vedlikehold. Det er dette materialet som danner grunnlaget en styrking av innsatsen. Regjeringens forslag innebærer bl.a. at samtlige verdensarvsteder skal være satt i stand og sikret innen 2020.

- Nominasjoner av nye norske verdensarvområder skal bidra til at verdensarvlisten blir mer tematisk representativ, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

- Internasjonalt vil Norge prioritere arbeidet med å sikre naturarven på verdensarvlisten og å støtte arbeidet med å få fram nominasjoner fra fattige land og områder som er underrepresenterte på Unescos verdensarvlisten, sier Hareide.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, tel 22 24 59 55 Avdelingsdirektør Einar Holtane, tel 22 24 58 62

Til hovedsiden for kulturminnemeldinga