Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

T-1440 Regjerningens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Plan for uiversell utforming innen viktige samfunnsområder

Arbeids- og sosialdepartementet
Miljøverndepartementet