Historisk arkiv

T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet