Historisk arkiv

Historisk arkiv

T-1412 Digitale planer etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Versjon 1.01.

Veilederen er et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med digitale reguleringsplaner og digitale kommuneplaner.

Last ned veilederen i pdf.Oppdateringene gjelder:

  • Ny PBL § 5 og tilhørende forskrift omtalt i kapittel 1 og 2.
  • Kap 5.2.5 Planfaglige utfordringer ved digital gjengivelse er oppdatert og utvidet med hensyn til reguleringsplan med formål i flere nivåer.
 

Veilederen er ment som supplement til Miljøverndepartementets basisveileder:

Veilederen tar for seg følgende temaer:

  • Lovverk
  • Generelt om digitale metoder i arealplanleggingen
  • Framstilling av digital kommuneplan
  • Framstilling av digital reguleringsplan og bebyggelsesplan
  • Forvaltning av planer
  • Digitalisering av analoge plankart og dokumenter
  • Tilgjengeliggjøring av digitale planer