Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

”Min side” på plass i 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 47-3/2004
Dato: 06.10.04
Kontaktpersoner: Informasjonssjef Lisa Bang, tlf. 22 24 49 58 eller kommunikasjonsrådgiver Gunn Janne Myrseth, tlf. 22 24 48 57

”Min side” på plass i 2005

Første versjon av et felles virtuelt servicekontor, "Min side", vil bli etablert i 2005 og være borgernes felles inngangsdør til offentlige tjenester på internett. "Min side" vil gi tilgang til digitale tjenester uavhengig av hvilken sektor eller hvilket forvaltningsnivå som tilbyr tjenestene.

- Det offentlige må fremstå med ett ansikt utad og organisere informasjonen ut fra hver enkelt borgers behov, heller enn ut fra organisasjonskartet, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Arbeidet med en felles inngangsport for offentlige tjenester prioriteres høyt. Til prosjektgjennomføringen er det satt av 8 millioner kroner.

Stadig flere offentlige tjenester gjøres tilgjengelige på internett. Med rammeavtaler for sikker signaturløsning for offentlige tjenester i løpet av første halvår 2005, vil omfanget av digitale tjenester øke ytterligere. Regjeringen vil gjøre tilgangen til elektroniske tjenester enklest mulig for innbyggerne.

Til toppen