Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nedgang i andelen kvinner til embetsstillinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 56/2004
Dato: 19.11.04
Kontaktperson: Informasjonssjef Lisa Bang, tlf. 22 24 49 58

Nedgang i andelen kvinner til embetsstillinger

I stortingsmelding nr. 9 om Embetsutnemningar fremkommer det at av totalt 280 embetsutnevninger fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004, er 26 prosent kvinner og 74 prosent menn. Dette er en markert nedgang i andelen kvinner som tilsettes i embetsstillinger fra forrige år der andelen var på henholdsvis 31 og 69 prosent.

- Staten trenger de beste lederne. Mye tyder på at det fortsatt eksisterer barrierer for at dyktige kvinner skal nå til topps i staten. Jeg vil gjøre det jeg kan for å fjerne disse barrierene, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

- Selv om disse 280 embetsstillingene kun utgjør en liten andel av det samlede antall lederstillinger på ca. 9 500 i staten, kan disse tallene likevel tyde på at det må settes inn en ekstra innsats det siste året for å nå regjeringens målsettingen, sier Meyer.

For få søkere
I rekrutteringsprosedyrene for topplederstillingene i staten pålegges departementene å presentere, så langt mulig, tre finalekandidater herav minst en kvinne før forslaget presenteres for regjeringen. Det er i gjennomsnitt ca 6 søkere pr stilling, derav 30 prosent kvinner og 70 prosent menn.

- Det er etter min mening for få søkere til disse viktige stillingene, og jeg vil vurdere tiltak som kan øke antallet søkere. Jeg har blant annet nylig tatt initiativ til en spørreundersøkelse blant mellomlederne i staten der vi vil spørre ledere av begge kjønn om deres erfaringer med det å søke på eller få lederstillinger, betydningen av nettverk, det å bli oppfordret til å søke og erfaringer med konsulentbyrådene i disse prosessene, sier Meyer.

St.meld. nr. 9 (2004-2005)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2003 - 30. juni 2004

Til toppen