Historisk arkiv

Første stortingsmelding om konkurransepolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 4/2005
Dato: 18.02.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Første stortingsmelding om konkurransepolitikk

– Hendelsene de siste ukene understreker betydningen av en kraftfull konkurransepolitikk, som sikrer det mangfoldet av varer og tjenester som forbrukerne etterspør, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i forbindelse med at stortingsmeldingen om konkurransepolitikk legges frem i dag.

- Konkurranse er viktig for forbrukerne. Det følger regjeringen offensivt opp når vi nå legger frem den første stortingsmeldingen om konkurransepolitikk. Ingen regjeringer har gjort dette tidligere, sier Meyer.

Virkemidler
Konkurranseloven, som ble vedtatt i fjor, gir Konkurransetilsynet en rekke sterke virkemidler for å sikre konkurransen. Moderniseringsministeren understreker at disse virkemidlene vil bli tatt i bruk der det er nødvendig.
- Den nye konkurranseloven har nå fått virke i snart ett år, og i løpet av denne korte tiden har flere saker vist at det er behov for en aktiv konkurransepolitikk. Det gir forbrukerne lavere priser og økt mangfold. Videre styrkes næringslivets konkurranseevne gjennom reduserte kostnader og økt innovasjonspress. Samtidig får innbyggerne økte valgmuligheter og flere og bedre velferdstjenester igjen for offentlige ressurser, sier Meyer.

Offentlige innkjøp
Det offentlige handler for ca. 260 milliarder i året. At dette skjer i markeder hvor det er reell konkurranse er derfor av vesentlig betydning.
- Revisjonen av innkjøpsregelverket er i full gang. Det skal bli lettere tilgjengelig og enklere å forstå. Bevisste og overlagte brudd på et regelverk som er overkommelig å forstå og praktisere vil ikke bli akseptert. Vi vil derfor innføre egnede sanksjoner i det reviderte regelverket, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Selskapsmessig skille i kraftsektoren
Meldingen slår fast at det fortsatt er viktig å ha fokus på konkurransen i kraftsektoren. Regjeringen vil i løpet av 2005 fremme forslag om lovmessig krav til selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og salg av kraft.
-Dette vil redusere mulighetene til kryssubsidiering hos aktører med både nettvirksomhet og kraftproduksjon og bidra til å øke konkurransen og å gi lavere priser, sier statsråd Meyer.

Lokale og små markeder i fokus
For forbrukerne er konkurransen i lokale og små markeder av stor betydning. – Konkurransemyndighetene vil legge økt vekt på å stimulere konkurransen i disse markedene, fastslår moderniseringsministeren.
- Det er behov for tiltak for å fremme konkurransen innenfor yrkesgrupper som tannleger og advokater, og øke forbrukernes muligheter til å sammenlikne pris og kvalitet innenfor håndverktjenester. Slik informasjon gjør forbrukerne i stand til å foreta gode valg og bidrar positivt til konkurransen i disse næringene, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.