Historisk arkiv

Gratis offentlig informasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49-4/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 916 91 014

Gratis offentlig informasjon

Gjenbruk av offentlig data er en viktig kilde til verdiskapning og utvikling av kunnskapsbaserte næringer. Innsyn og viderebruk av offentlig innsamlet informasjon skal være gratis.

- Gode fellesskapsløsninger sikres gjennom økt verdiskaping. Regjeringen styrker grunnlaget for innovasjon når offentlig informasjon blir enklere og rimeligere tilgjengelig, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

- Vi starter opp gjennomføring av gratisprinsippet for tilgang til offentlige data ett år tidligere enn vi lovet i eNorge2009 planen vi presenterte i juni. Dette understreker de store mulighetene regjeringen ser på dette området, forsetter Meyer.

Regjeringen mener Norge må ha like store ambisjoner som USA og Nederland som er kommet lengst på dette feltet og følger ikke bare opp et EU-direktiv, men går lenger enn direktivet. EU-direktivet sier at det i lovverket skal legges til rette for viderebruk av offentlig informasjon gjennom å fastsette bestemmelser om likebehandling av brukere av offentlig informasjon, forbud mot enerettsavtaler og et øvre pristak for tilgang til offentlig informasjon.

- EU-direktivet innfører et øvre pristak på offentlig informasjon, men regjeringen ønsker å gå lenger enn direktivet ved å fastsette et lavere tak for prising. Regjeringen foreslår nye prisingsprinsipper hvor det bare i begrenset grad og etter vilkår fastsatt i forskrift, vil være adgang til å beregne kostnader og fortjeneste, sier Meyer.

For å kompensere for inntektsbortfall hos de etater som blir mest berørt av nye prisingsbestemmelser, foreslår derfor regjeringen som et første skritt å øke bevilgningen til Meteorologisk institutt med 2 mill. kroner for å sikre reduserte priser på meteorologiske grunnlagsdata og med 8 mill. kroner til Statens kartverk som kompensasjon for bortfall av inntekter.