Historisk arkiv

Kraftig økning for KOFA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49-7/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Kraftig økning for KOFA

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2006 å satse betydelig mer på å følge opp klager i forbindelse med offentlige innkjøp. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er tilgodesett med 3,5 millioner kroner, en økning på mer enn 800.000 kroner.

- Det offentlige bruker nærmere 240 milliarder i året på ulike anskaffelser, noe som tilsvarer over femten prosent av BNP. Dette understreker hvor viktig det er at pengene brukes riktig og at vi får mest mulig velferd til innbyggerne igjen for dem, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

KOFA, som er et uavhengig organ bestående av ti regjeringsoppnevnte medlemmer, behandler klager over brudd på lov om offentlige anskaffelser. Våren 2005 ble det overordnede administrative ansvaret overført fra Moderniseringsdepartementet til Konkurransetilsynet.

- Overføringen til Konkurransetilsynet legger grunnlag for en mer effektiv utnyttelse av KOFA sine ressurser, sier Meyer.

Overføringen av KOFA til Konkurransetilsynet medfører at 4 nye statlige arbeidsplasser flyttes til Bergen.