Historisk arkiv

MinSide og elektronisk ID gjør hverdagen enklere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 49-5/2005
Dato: 14.10.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

MinSide og elektronisk ID gjør hverdagen enklere

Tilgangen til offentlige elektroniske tjenester skal være enkel. Regjeringen satser derfor 27, 5 millioner kroner på videreutvikling av borgerportalen MinSide og satsning på elektronisk signatur og elektronisk ID.

Nettstedet Norge.no blir utvidet med borgerportalen MinSide fra 15. desember 2005. Første versjon er finansiert i budsjettet for 2005.

- Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. MinSide og en felles standard for elektronisk signatur realiserer dette målet, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

På MinSide er det enkelt å finne fram til tjenestene uavhengig av kunnskapen om hvordan det offentlige er organisert. Dette digitale servicekontoret skal gi den enkelte innbygger mulighet til å gi sitt samtykke til å motta informasjon og vedtak elektronisk. Hver enkelt borger vil få innsyn i opplysninger det offentlige har registrert om seg (for eksempel fastlege, kjøretøy, skattedata og eiendommer) og gi tilgang til å utføre tjenester (for eksempel bytte fastlege, melde flytting eller omregistrere bil). Fra oppstart vil MinSide inkludere tjenester fra et begrenset antall statlige etater. I 2006 vil arbeidet med å utvide tilbudet av tjenester i MinSide - både fra stat og kommuner - bli gitt meget høy prioritet. I løpet av 2007 skal alle som ønsker det kunne motta brev og henvendelser fra forvaltningen utelukkende elektronisk. MinSide vil benytte en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor for sikker pålogging.

- MinSide setter innbyggerne i sentrum. Informasjonsteknologien nyttes for å gjøre dialogen mellom innbyggerne og det offentlige enklest mulig. Nå blir tjenestene tilgjengelig når det passer den enkelte, fastslår moderniseringsministeren.

Modernisering av forvaltningen gjennom døgnåpne, nettbaserte tjenester krever at sikkerhet og personvern ivaretas. For å sikre dette vil vi etablere en felles sikkerhetsportal for håndtering av elektroniske IDer og elektroniske signaturer fra ulike tilbydere. Sikkerhetsportalen vil håndtere innlogging for alle offentlige virksomheter inkludert borgerportalen MinSide og næringslivsportalen Altinn. Brukerne skal kunne navigere mellom ulike offentlige nettsteder med én sikker innlogging. Dette vil gjøre det mulig for offentlige virksomheter å ta i bruk elektronisk signatur og elektronisk ID med lavere kostnader knyttet til integrasjon i egne IT-systemer. Det vil også sikre at borgere kun trenger én elektronisk ID for å ta i bruk offentlige tjenester på nett. Brønnøysundregistrene skal på vegne av staten og Kommunenes sentralforbund forvalte en rammeavtale om bruk av tjenester fra en felles sikkerhetsportal for offentlig sektor. Den etableres i desember 2005.