Historisk arkiv

Nordisk seminar om fremtidens regionale forvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

20. og 21. juni arrangerte Moderniseringsdepartementet et seminar om regional forvaltningsutvikling i Norden, i samarbeid med Finansdepartementet i Sverige.

Nordisk seminar om fremtidens regionale forvaltning

20. og 21. juni arrangerte Moderniseringsdepartementet et seminar om regional forvaltningsutvikling i Norden, i samarbeid med Finansdepartementet i Sverige.

Forvaltningen i de nordiske land har store likehetstrekk. Det pågår prosesser om utformingen av lokal og regional forvaltning og diskusjoner om rolle- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene i både Sverige, Finland, Danmark og Norge. Selv om prosessene befinner seg på ulike stadier, og det er ulikheter i utgangspunkt og innhold, er likevel de problemstillinger som nå står på de nasjonale dagsordener påfallende like. De nordiske fellestrekk og de enkelte lands utviklingsprosesser og erfaringer er hovedtema for seminaret.

Mandag 20. juni

10.00

Velkomstord
Departementsråd Karin Moe Røisland
Se videoklipp (Windows Media Player)

10.05

Den nordiske kommunemodellen og nasjonalstaten – er det plass til regionene?
Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer
Debatt
Se videoklipp (Windows Media Player)
Se videoklipp (pdf-fil)

10.30

Danmark – kortene er lagt – om løsningen og prosessen
Adm. direktør Johannes Due, Sygeforsikringen ”danmark”, leder av Oppgavekommisjonen og Strukturkommisjonen
Kontorsjef Søren H. Tomsen, Indenrigsministeriet
Spørsmål og kommentarer
Se videoklipp (Windows Media Player)
Se videoklipp (pdf-fil)
Se videoklipp (pdf-fil)

14.00

Sverige – kortene deles – om behov, hensyn og alternativer
Landshövding Mats Svegfors, leder av Ansvarskomitéen
Spørsmål og kommentarer
Se videoklipp (Windows Media Player)

15.30

Norge – kortene stokkes – jacta alea est eller panta rei?
Professor Leif Arne Heløe, Norsk Institutt for by- og regionforskning, medlem av Oppgavefordelingsutvalget
Ekspedisjonssjef Eivind Dale, Kommunal- og regionaldepartementet
Spørsmål og kommentarer
Se videoklipp (Windows Media Player)
Se videoklipp (pdf-fil)

17.00

Finland – hvor trygt ligger kortene – om erfaringer, debatt og utviklingsbehov
Landshövding Rauno Saari, Västre Finlands län
Spørsmål og kommentarer
Se videoklipp (Windows Media Player)

Tirsdag 21. juni

09.00

Fremtidens kommuner – går vi fra en nordisk modell til en konkurransemodell? Hvordan påvirkes behovet for et regionalt mellomnivå?
Professor Poul Erik Mouritzen, Syddansk Universitet
Se videoklipp (Windows Media Player)

09.30

Regionalisering – en forutsetning for utvikling og demokrati eller nye strukturer med uklart innhold og diffus folkelig forankring?
Samfunnspolitisk sjef Gunnar Wetterberg, SACO
Se videoklipp (Windows Media Player)

10.00

Regionalisering i et næringslivs- og innovasjonsperspektiv
Regionenes Europa – utfordres nasjonalstaten?
Førsteamanuensis Peter Arbo, Universitetet i Tromsø
Se videoklipp (Windows Media Player)
Se videoklipp (pdf-fil)

11.00

Er endringer i struktur og oppgavefordeling nødvendig for å redde den nordiske velferdsmodellen?
Debatt mellom innlederne og forsamlingen
Se videoklipp (Windows Media Player)

12.30

Statens regionale forvaltning – går vi fra samordning og områdeforvaltning til effektivitet og sektorstyre? – Utfordringer for landshövdingens/fylkesmannens samordningsrolle
Landshövding Eva Eriksson, Värmlands län
Fylkesmann Tora Aasland, Rogaland fylke
Diskusjon
Se videoklipp (Windows Media Player)
Se videoklipp (pdf-fil)
Se videoklipp (pdf-fil)

13.20

Oppsummering og avslutning
Departementsråd Karin Moe Røisland og fylkesmann Mona Røkke
Se videoklipp (Windows Media Player)