Historisk arkiv

Pål Longva utnevnt til ekspedisjonssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 38.2005
Dato: 19.08.05

Informasjonssjef Jan-Egil Nyland 91 69 10 14

Pål Longva utnevnt til ekspedisjonssjef

Pål Longva (37) ble i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjef i Moderniseringsdepartementet. Longva har vært avdelingsdirektør i departementet og ledet avdeling for økonomisk analyse siden august 2003 da han kom fra stilling som Associate/konsulent i McKinsey&Company. Longva er dr.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.