Historisk arkiv

Forslag om ansvarsfrihetsbestemmelser etter ehandelsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 53/03
Dato: 3. oktober 2003
Kontaktperson: Rådgiver Margrete Norum, tel.: 22 24 66 74

Forslag om ansvarsfrihetsbestemmelser etter ehandelsloven

Regjeringen har i dag lagt frem forslag for Stortinget om ansvarsfrihetsbestemmelser i ehandelsloven for tjenesteytende mellommenn. Dette vil klargjøre grensene for ansvar og det vil bli enklere å forholde seg til regelverket.

Endringene vil bety at en mellommann som overfører, gir tilgang til eller lagrer annens informasjon over et elektronisk kommunikasjonsnett (Internett) vil være fri for straffe- og erstatningsrettslig ansvar under visse vilkår. Han vil selv måtte vurdere lovligheten av materialet.

De foreslåtte endringene gjennomfører bestemmelser i EUs direktiv om elektronisk handel som ikke ble implementert ved vedtagelsen av ehandelsloven, og er et nødvendig tilskudd for å sikre en god regulering og et godt rettslig rammeverk for ehandel.