Historisk arkiv

Informasjonssamfunnet for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 48/03
Dato: 29.09.2003
Kontaktperson: Statssekretær Oluf Ulseth, telefon 22 24 01 02
Rådgiver Stig Aga Aandstad, telefon 22 24 03 29

Informasjonssamfunnet for alle

- Et av Regjeringens overordnede mål for IT-politikken gjelder deltakelse og identitet. Alle skal kunne utnytte informasjonsteknologiens muligheter, og IT skal bidra til å bevare og utvikle vår kulturarv, identitet og våre språk, sier statssekretær Oluf Ulseth.

Dette vil blant andre Jon "Maddog" Hall (Linux International) og Birger Steen (Microsoft Norge) diskutere i sine innledninger om åpne teknologier, brukervennlighet og samfunnsdeltakelse på seminaret "Informasjonssamfunnet for alle" tirsdag 30. september.

Statssekretær Ulseth vil åpne seminaret hvor 150 deltakere fra næringsliv, akademia, bistandsmiljø og organisasjonsliv vil delta i debatten. Også 20 elever fra videregående skoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Lillesand er invitert. De representerer både Linux- og Windows-brukere.

Seminaret inngår i Nærings- og handelsdepartementets arbeid med å belyse de samfunnsmessige konsekvenser av teknologi, og spesielt hvordan IT og medieteknologier påvirker demokrati og samfunnsdeltakelse.

Teknologirådet er medarrangør og setter fokus på programvarepolitikk.

Seminaret er åpent for pressen og holdes tirsdag 30. september kl 1300-1630 på Oslo Kongressenter (Folkets Hus). Program for seminaret finnes på www.enorge.org.