Historisk arkiv

Innovasjon Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I statsråd 7. november 2003 fremmet Regjeringen en odelstingsproposisjon med forslag om lov om den nye virkemiddeletaten som får navnet Innovasjon Norge.

Pressemelding

Nr.: 64/03
Dato: 07. november 2003
Kontaktpersoner:
Politisk rådgiver Eirik Lae Solberg, telefon 95 07 87 60
Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, telefon 22 24 01 25

Innovasjon Norge

I statsråd har Regjeringen i dag fremmet en odelstingsproposisjon med forslag til lov om den nye virkemiddeletaten som får navnet Innovasjon Norge.

- En av de viktigste oppgaver blir å øke innovasjonstakten i norsk næringsliv. Selskapet skal fremme nyskaping og internasjonalisering og vil bli en viktig medspiller i regional utvikling over hele landet. Med enklere tilgang til offentlige virkemidler og et mer samordnet tilbud vil hverdagen nå bli lettere for småbedrifter og gründere over hele landet, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Det nye selskapet tar opp i seg virksomheten i dagens SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.

Med etableringen av Innovasjon Norge ligger det godt til rette for at også andre statlige institusjoner som Norges Forskningsråd kan benytte selskapets distrikts- og utenlandskontorer til å formidle sine tilbud. Innovasjon Norge blir formelt etablert fra 1. januar 2004 med hovedkontor i Oslo.

Arbeidet med å utvikle en strategi for det nye selskapet er godt i gang. I tillegg til bred deltakelse fra de ansatte, er også brukerne involvert, bl. a. gjennom kundemøter som nå blir arrangert over hele landet. Det er viktig å få synspunkter på hvordan de fire enhetene fungerer i dag, samt hvilke forventninger kundene har til det nye selskapet. Dagens institusjoner har ordninger som skal hjelpe gründere og entreprenører frem til kommersiell suksess.

Fra 1. januar 2004 trenger bedrifter, gründere og oppfinnere bare å henvende seg ett sted der de vil møte et samordnet tilbud for innovasjon og internasjonalisering.