Historisk arkiv

48% økning til design skal gi suksess i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 63/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende:

48% økning til design skal gi suksess i næringslivet

Regjeringen foreslår en kraftig satsing på design i forslaget til statsbudsjett for 2006. Norsk Designråd får et samlet tilskudd på 25 millioner kroner, en styrking på 8,1 millioner.

– Mer bruk av design i utvikling og markedsføring av norske produkter og tjenester vil styrke norske bedrifters konkurranseevne. Vår evne til å tenke nytt og jobbe smartere er avgjørende for hva vi kan skape av verdier i markeder hvor konkurransen stadig øker, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Det foreslås et samlet tilskudd på 25 millioner kroner til Norsk Designråd neste år. Økningen skal bidra til en målrettet videreføring av det arbeidet som ble påbegynt gjennom Designåret 2005.

– Flere undersøkelser viser at bedrifter som benytter industridesign som et strategisk verktøy har høyere eksportandel, bedre resultat og raskere utvikling i antall arbeidsplasser enn ikke-designbrukere. En kraftig og målrettet satsing på design vil gi flere bedrifter kunnskap og inspirasjon til å utnytte de ressursene designkompetanse og god designledelse innebærer, sier Brende.

En undersøkelse viser at 4 av 10 norske bedrifter ikke jobber med profesjonelle designere.

– Som følge av de siste års vellykkede satsing for å gjøre verdien av design kjent i næringslivet, har interessen for strategisk bruk av designkompetanse økt betydelig. Med dette løftet håper vi å mobilisere flere bedrifter til å bli bevisste på design som konkurransefaktor, sier Brende.

En ytterligere styrking av samarbeidet mellom Norsk Designråd og Innovasjon Norge er særlig viktig i arbeidet med å bringe kunnskap om design ut til bedriftene. Regjeringen vil også styrke isbryterordningen for førstegangsbrukere av design og øke profileringen av norsk design i utlandet.

Med økte bevilgninger vil Designrådet også bli i stand til å videreutvikle Norsk Design- og Arkitektursenter, som ble innviet i februar i år.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap 929.