Historisk arkiv

Alt om St.meld. nr. 38 (2001 - 2002)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

om olje- og gassvirksomheten