Historisk arkiv

Ny avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 62/02
Dato: 14.06.2002

Kontaktperson: Ingvild T. Haug, 22 24 61 07

Ny avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet

I statsråd i dag vart underdirektør Gunnar Hognestad utnemnd til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Gunnar Hognestad er 43 år og siviløkonom frå NHH. Han har vore tilsett i Olje- og energidepartementet sidan 1983.

Hognestad skal gjere teneste som leiar av Leiteseksjonen i Utvinnings- og marknadsavdelinga.