Historisk arkiv

Søknader - 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 34/02
Dato: 18.03.2002

Kontaktperson:Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Søknader - 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

Ved utløpet av søknadsfristen for 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 13 selskaper. Selskapene har søkt enkeltvis og i grupper.

Følgende kvalifiserte selskaper har søkt om utvinningstillatelser: Agip, BP, ChevronTexaco, Conoco, DONG, Enterprise, Fortum, Gaz de France, Norsk Hydro, Phillips, RWE-DEA, Shell og Statoil.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i 17. konsesjonsrunde i løpet av andre kvartal 2002.

- Jeg er godt fornøyd med interessen selskapene viser. 17. konsesjonsrunde er et viktig ledd i den videre utforskningen av Norskehavet som petroleumsprovins. Gjennom denne konsesjonsrunden vil vi legge til rette for ny aktivitet og framtidige inntekter. Jeg er samtidig opptatt av forholdet mellom petroleumsvirksomheten og andre viktige samfunnsinteresser. Jeg legger vekt på at vi sikrer god balanse mellom interessene knyttet til miljø, fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.