Historisk arkiv

Større økonomisk handlingsrom for Enova

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 103/02
Dato: 3.10.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09 / 90 19 73 82

Større økonomisk handlingsrom for Enova

Olje- og energiminister Einar Steensnæs er meget godt fornøyd med at Enova neste år vil få økt sitt økonomiske handlingsrom for satsing på miljøvennlig energi og energisparing. Statsråden har stor tro på at Enova vil få gode resultater innen miljøvennlig varmeproduksjon, vindkraft og energisparing.

-Ved å fremme nye energiteknologier skal vi få en fremtidsrettet og allsidig energisektor som møter de miljøutfordringene som vi står overfor, sier Steensnæs.

Enova SF har siden 1.1.2002 vært Regjeringens redskap innenfor økonomisk støtte til den miljøvennlige energiomleggingen. Selskapet forvalter Energifondet, som med Regjeringens forslag vil få tilført 279 millioner kroner neste år over statsbudsjettet. I tillegg til statlige bevilgninger får Energifondet tilført et påslag på nettariffen på

0,3 øre/kWh, som tilsvarer ca. 200 mill. kroner på årsbasis fra og med 2003. På grunn av etterskuddsvise betalinger av påslaget var Enovas finansielle ramme 150 mill. i år.

Overføring over statsbudsjettet til Energifondet innebærer en økning på 9 mill. kroner i forhold til hva som faktisk er overført i 2002. I tillegg vil Enovas økonomiske forpliktelser knyttet til tidligere igangsatte prosjekter bli redusert med 20 mill. kroner neste år. Dette vil gi rom for å støtte flere prosjekter.

Det er også satt av 10,5 millioner kroner mer til produksjonsstøtte til vindkraft neste år. Det skyldes at store vindkraftparker som Smøla og Havøygavlen nå er kommet i produksjon.