Historisk arkiv

Tildeling - 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 54/02
Dato: 30.05.2002

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Tildeling - 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel

I forbindelse med 17. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel får 11 selskaper tilbud om deltagelse i nye utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakelse i til sammen 18 blokker eller deler av blokker.

- 17. konsesjonsrunde innebærer en ny satsing i Norskehavet. Dette er en spennende petroleumsprovins. Blant oljeselskapene er det stor interesse for å være med i den videre utforskningen av denne delen av norsk sokkel. Flere av blokkene ligger på dypt vann hvor teknologiske utfordringer for industrien er store, men hvor også mulighetene til å gjøre stor funn er betydelige.

Samtidig har det for Samarbeidsregjeringen vært viktig å sikre god balanse mellom hensynet til petroleumsvirksomheten og hensynet til miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Vårt mål er at petroleumsaktivitetene skal drives i sameksistens med andre næringer innenfor en bærekraftig ramme, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

17. konsesjonsrunde ble lyst ut i desember 2001, med søknadsfrist i mars 2002.

Følgende selskaper får tilbud om operatørskap, med antall i parentes:
Norsk Hydro (2), Agip (1), Phillips (1), Shell (1) og Statoil (1).

Følgende selskaper får tilbud om deltakerandeler:
BP, Gaz de France, ChevronTexaco, Conoco, DONG og RWE-DEA.

Kart med blokknummer i pdf-format
Områdekart i pdf-format

(Acrobat reader 5.0 kan lastes gratis ned fra www.adobe.no)

Blokker eller deler av blokker

Utvinnings- tillatelse

Selskap

Andel (%)

SDØE (%)

6405/4, 7 og 10

281

Statoil (operatør)
Shell
BP
Phillips

30,00
20,00
20,00
10,00

20,00

6504/6 og
6505/1, 2, 4 og 5

282

Shell (operatør)
Norsk Hydro
RWE-DEA
Statoil

30,00
25,00
25,00
20,00

6605/5, 7, 8 og 9 og 6606/7

283

Norsk Hydro (operatør)
ChevronTexaco
Conoco30,00

30,00

25,00
25,00

20,00

6607/11 og 12

284

Phillips (operatør)
ChevronTexaco
DONG

40,00
30,00
30,00

6607/5

285

Agip (operatør)
Gaz de France

70,00
30,00

6609/5 og 6

286

Norsk Hydro (operatør)
Agip


60,00
40,00