Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fjerning av innretninger på Frigg-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I Statsråd i dag ble det besluttet at stålplattformen (DP2), stålunderstellet (DP1) og overbygningen på betonginstallasjonen (TCP2) på norsk side av Frigg-feltet fjernes og tas til land for disponering. (26.09.03)

Pressemelding

Nr.: 98/03
Dato: 26.09.2003

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Fjerning av innretninger på Frigg-feltet

I Statsråd i dag ble det besluttet at stålplattformen (DP2), stålunderstellet (DP1) og overbygningen på betonginstallasjonen (TCP2) på norsk side av Frigg-feltet fjernes og tas til land for disponering. Frigg-feltet er samordnet, utbygget og produsert i felleskap mellom Norge og Storbritannia. 60,82 pst. av ressursene ligger på norsk side av delelinjen.

Vedtaket er i overensstemmelse med Norges forpliktelser overfor OSPAR-konvensjonen 1OSPAR-konvensjonen er en forkortelse for Oslo-Paris - konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav. Disse går blant annet ut på at stålinstallasjoner med en viss understellsvekt skal fjernes og bringes til land.

Vedtaket er fattet på grunnlag av avslutningsplanen for Frigg-feltet som ble oversendt myndighetene i november 2001. Planen er utarbeidet av TOTAL E&P NORGE AS på vegne av rettighetshaverne i Frigg. Den omfatter disponering av innretninger på både norsk og britisk sokkel og omfatter 6 installasjoner (3 på hver side av grenselinjen), feltinterne rørledninger og kabler, borekaks og skrot på havbunnen rundt installasjonene. I arbeidet med disponeringen av Frigg-feltet har det vært utstrakt samarbeid mellom britiske og norske myndigheter. Disponeringsvedtaket som ble fattet i Statsråd i dag relaterer seg til innretningene på norsk side. Tilsvarende vil britiske myndigheter fatte disponeringsvedtak for innretningene på britisk side

Disponeringen av betongunderstellet TCP2 på norsk side vil bli behandlet i en stortingsproposisjon som etter planen vil fremmes i løpet av høsten 2003.

Videre ble det besluttet at skrot på havbunnen, samt feltinterne rørledninger og kabler inkludert betongstøtter og -madrasser, fjernes og tas til land for disponering. Når det gjelder borekaks finnes det per i dag ingen miljømessig forsvarlig disponeringsløsning som er bedre enn etterlatelse på stedet. Myndighetene har derfor gitt sin tilslutning til at borekaks som stammer fra boring ved plattformen DP2 kan etterlates på stedet. Fjerningsarbeidet skal være gjennomført innen 2013.

Til toppen