Historisk arkiv

Ny underdirektør i Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 89/03
Dato: 29.08.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Ny underdirektør i Olje- og energidepartementet

I statsråd i dag vart Lars Christian Sæther konstituert som underdirektør i Olje- og energidepartementet frå 06.09.03 og fram til 15.08.04.

Lars Christian Sæther (37 år) er siv.økon. frå NHH og c.jur. frå UiB. Han har vore tilsett i Olje- og energidepartementet sidan 1992.

Sæther skal no gjere teneste som leiar for 2. eining i Kraftmarkedseksjonen.