Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen går inn for kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal legges frem proposisjon for Stortinget hvor det tilrås at det gis tillatelse til vannkraftutbygging ved Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane.(30.09.03)

Pressemelding

Nr.: 100/03
Dato: 30.09.2003

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Regjeringen går inn for kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Regjeringen har besluttet at det skal legges frem proposisjon for Stortinget hvor det tilrås at det gis tillatelse til vannkraftutbygging ved Kjøsnesfjorden i Sogn og Fjordane.

Kjøsnesfjorden Kraftverk AS har søkt om tillatelse til å foreta reguleringer og overføringer i Jølstervassdraget for å bygge Kjøsnesfjorden kraftverk.

Det utbyggingsalternativ regjeringen går inn for vil gi ca. 230 GWh/år i ny kraftproduksjon. Det vil også styrke den regionale og lokale kraftforsyningssikkerheten og utelukke skadeflommer langs Kjøsnesfjorden. En utbygging vil gi en anleggsperiode på inntil 4 år som vil bidra til lokal sysselsetting og verdiskapning.

Regjeringens forslag innebærer utbygging med tunnelløsning for anleggsveien til reguleringsmagasinene. Olje- og energiminister Einar Steensnæs mener dette alternativet vil begrense inngrepene i en slik grad at de negative konsekvensene for natur og miljø samlet sett blir vesentlig redusert.

- Det har vært viktig for Regjeringen å finne en løsning som reduserer inngrepene i natur og miljø. En utbygging vil samtidig gi et betydelig bidrag til kraftproduksjonen. Det sterke og brede lokale engasjementet for utbygging har også vært et viktig moment i avgjørelsen, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Til toppen