Historisk arkiv

Søknader – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2003 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 16 selskaper. (01.10.2003)

Pressemelding

Nr.: 103/03
Dato: 01.10.2003

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Søknader – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003

- Jeg er meget godt fornøyd med mottakelsen den nye ordningen med forhåndsdefinerte områder har fått. Regjeringen har i denne runden valgt å lyse ut et stort leteområde. Ved at regjeringen besluttet at dette området skal være tilgjengelig for industrien også i kommende år, får selskapene en mulighet for langsiktig satsing i modne deler av sokkelen. Det er med glede jeg observerer at så mange selskaper viser interesse for runden, og jeg synes det er veldig positivt å se at flere selskaper søker for første gang på norsk kontinentalsokkel, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2003 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 16 selskaper. Selskapene har søkt enkeltvis og i grupper.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er: Acorn, BG, BP, DNO, DONG, ExxonMobil, Gaz de France, Marathon, Norsk Agip, Norsk Hydro, Paladin, Pertra, Revus, Statoil, Talisman og Total.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2003 i løpet av desember 2003.

Det vil bli lagt vekt på å sikre en god balanse mellom interessene knyttet til miljø, fiskeri-, havbruks- og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

For mer informasjon om TFO 2003 se pressemelding fra 26. mai 2003:
Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 – utlysning av areal

For English version see www.mpe.dep.no