Historisk arkiv

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 - tilbud om deltakerandeler i utvinningstillatelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 13 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken. ( 01.12.03)

Pressemelding

Nr.: 123/03
Dato: 01.12.2003

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 - tilbud om deltakerandeler i utvinningstillatelser

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 13 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken. Selskapene vil få tilbud om deltakerandeler i til sammen 39 blokker eller deler av blokker.

- Jeg er meget godt fornøyd med interessen for denne konsesjonsrunden. Interessen viser at det var riktig å innføre ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Det er en spennende blanding av etablerte selskaper og nye aktører som får tilbud om deltakerandeler i utvinningstillatelser i TFO 2003, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

-Jeg har lagt vekt på at det skal arbeides raskt frem mot en eventuell utbygging i utvinningstillatelsene. Areal som ikke blir aktivt utforsket og brakt frem til en beslutning om utbygging, skal tilbakeleveres og gjøres tilgjengelig for andre selskaper i fremtidige konsesjonsrunder, avslutter statsråden.

Se pressemelding: " Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003" (TFO 2003) ble lyst ut 26. mai 2003 med søknadsfrist 1. oktober 2003.

Departementet legger stor vekt på at det skal arbeides raskt og effektivt i utvinningstillatelser som blir tildelt i modne områder. I TFO 2003 har det blitt stilt nye vilkår i arbeidsforpliktelsen i utvinningstillatelsene for å fremme en rask utforsking frem mot innlevering av en eventuell utbyggingsplan. Dersom rettighetshaverne ikke ønsker å gjennomføre alle deler av arbeidsforpliktelsen – inkludert innlevering av PUD – skal hele utvinningstillatelsen leveres tilbake. Også reglene for tilbakelevering av deler av utvinningstillatelsen etter utløpet av den initielle perioden er lagt om. Areal som ikke blir aktivt utforsket skal tilbakeleveres. Departementet legger derfor opp til at rettighetshaver kan fremsette krav om forlengelse av utvinningstillatelsen bare for den del av området som er omfattet av innlevert utbyggingsplan.

Det vil bli tilbudt 19 utvinningstillatelser.

Følgende selskaper vil bli tilbudt operatørskap (antall står i parentes):
Norsk Hydro Produksjon a.s (6), Statoil ASA (4), Talisman Energy Norge AS (2), Marathon Petroleum Norge A/S (2), Esso Exploration and Production Norway AS (1), Det Norske Oljeselskap AS (1), BP Norge AS (1), BG International Ltd. (1) og Paladin Resources Norge AS (1).

Følgende selskap vil bli tilbudt eierandeler (antall står i parentes):
Mærsk Olie og Gas AS (1), DONG Norge AS (4), Paladin Resources Norge AS (2), Marathon Petroleum Norge A/S (1), Revus Energy AS (1), Mobil Development Norway A/S (2), Norsk Agip A/S (1) og Norsk Hydro Produksjon a.s (3).

Kart (i pdf format)

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003:

Selskaper

Blokker

Norsk Hydro (O) 60 %
Mærsk 40 %

2/5 og 6

BG International (O) 100 %

1/2, 5 og 6

Paladin (O) 100 %

S 7/11 Stratigrafisk del over krittbergarter

Talisman (O) 60 %
DONG 40 %

2/1 (utenom NW)

BP (O) 55 %
DONG 45 %

NW 2/1

Talisman (O) 60 %
DONG 40 %

7/8 og 11

Norsk Hydro (O) 40 %
DONG 40 %
Paladin 20 %

S 16/10

Statoil (O) 100 %

15/2, 3, 5, 6 og 8

Exxon (O) 60%

Marathon 40 %

Ø 25/7 og 25/10

DNO (O) 60 %
Revus 40 %

Ø 24/9 og W 25/7

Norsk Hydro (O) 100 %

25/1, 2 og 5

Marathon (O) 100 %

25/4

Norsk Hydro (O) 60 %
Paladin 40 %

30/12

Norsk Hydro (O) 100 %

30/5, 6, 8, 9 og 31/4 og 7

Norsk Hydro (O) 100 %

31/3

Marathon (O) 100 %

31/1 og 2

Statoil (O) 35 %
Norsk Hydro 24 %
Mobil 24 %
Agip 17 %

6407/3 og 6

Statoil (O) 60 %
Norsk Hydro 40 %

6608/10 og 11

Statoil (O) 45 %
Norsk Hydro 35 %
Mobil 20 %

6406/3

(O=operatør)