Historisk arkiv

Utlysning av 18. konsesjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringen lyser i dag ut 95 blokker i 18. konsesjonsrunde. (15.12.2003)

Pressemelding

Nr.: 131/03
Dato: 15.12.2003

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Utlysning av 18. konsesjonsrunde

- Regjeringen lyser i dag ut 95 blokker i 18. konsesjonsrunde. Dette er nesten tre ganger så mange blokker som i 17. runde. Runden inneholder områder med stor variasjon i typer utfordringer, noe som burde interessere både etablerte og nyere selskaper, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

- Jeg forventer nå at selskapene følger opp denne omfattende utlysningen med brede søknader, slik at resultatet blir økt leteaktivitet og effektiv utforskning av umodne områder på sokkelen. Økt leteaktivitet er en forutsetning for å oppnå målsettingen om en langsiktig utviklingsbane for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, sier statsråden.

Utlysningen av 18. konsesjonsrunde vil gi et godt grunnlag for utforsking av de umodne delene av Norskehavet og Nordsjøen. Runden er omfattende og bør inneholde utfordringer for både etablerte og nyere selskaper. Det utlyste arealet omfatter 95 blokker eller deler av blokker, hvilket er betydelig større enn ved de seneste nummererte konsesjonsrundene. I 15., 16. og 17. konsesjonsrunde ble det utlyst henholdsvis 46, 48 og 32 blokker.

Utlysning av et så betydelig omfang understreker imidlertid behovet for rask og effektiv utforsking og utbygging av eventuelle ressurser i de områdene som vil bli tildelt. Dette er en utfordring selskapene må ta opp i sine søknader.

Regjeringen har i utlysningen av denne runden også vært svært opptatt av å balansere interessene knyttet til miljø, fiskeri, havbruk og petroleum. Det er derfor i denne runden mer omfattende miljø- og fiskerikrav enn hva som har vært vanlig tidligere.

Søknadsfristen for 18. konsesjonsrunde er 15. mars 2004 klokken 12.00. Det legges opp til tildeling av nye utvinningstillatelser før sommeren 2004.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 18. konsesjonsrunde:

8/6

9/2, 3, 4, 5, 6

10/4, 7, 8, 9

11/5, 6, 7

34/2, 3

35/2

6201/4, 6, 8, 11, 12

6202/11, 12

6203/9, 11

6204/8, 10

6302/4

6304/6

6306/2, 3, 5

6403/2, 3, 5, 6, 9

6404/6, 9, 12

6405/2, 3, 5

6406/4, 7, 8

6503/9

6504/1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

6505/12

6506/6

6507/4

6602/9

6603/4, 5, 7, 8, 12

6604/7, 8, 10

6605/1, 2, 4, 6

6606/4, 5, 6, 8

6607/1, 2, 4, 6, 8, 9

6608/1, 2, 3, 6, 9

6609/4, 7

6610/3, 6

6705/8, 9, 11, 12

6706/7, 10


Kart (pdf format)

Informasjonsbrosjyre (i pdf format)