Historisk arkiv

Alvheimutbyggingen godkjent i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Plan for utbygging og drift av Alvheim ble i dag godkjent av Kongen i statsråd. (08.10.04)

Pressemelding

Nr.: 116/04
Dato: 08.10.2004

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Alvheimutbyggingen godkjent i dag

Plan for utbygging og drift av Alvheim ble i dag godkjent av Kongen i statsråd.

-Alvheim viser at det fortsatt er store muligheter på norsk sokkel – også i modne områder. Utbyggingen bidrar til å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel og innebærer etterspørsel etter tjenester fra leverandørindustrien, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Alvheim er en samlet utbygging av funnene Kameleon, Kneler og Boa. Funnene ligger i Nordsjøen, vest for Heimdalfeltet. Alvheim vil bli bygget ut med innretninger på havbunnen som knyttes opp mot et flytende produksjons- og oljelagringsskip. Alvheims utvinnbare volum er anslått til 23,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og
5,7 millioner Sm3 oljeekvivalenter gass. Alvheim er følgelig et mellomstort felt på størrelse med Jotunfeltet. Oljen fra feltet vil bli lastet over til tankskip offshore, mens rikgass vil bli eksportert gjennom en ny rikgassrørledning som knyttes opp mot et eksisterende rikgassrør (SAGE) på britisk sokkel. Produksjonen fra Alvheim skal etter planen starte 1. kvartal 2007. Etter oppstart vil Alvheim i en periode produsere mer enn 70 000 fat olje per dag. Investeringene i tilknytning til Alvheimutbyggingen er anslått til 9,2 milliarder kroner. Operatøren for Alvheim er Marathon Petroleum Norge AS. Øvrige rettighetshavere er Norske ConocoPhillips AS og Lundin Norway AS.

Ett av funnene som inngår i Alvheimutbyggingen, Boa, strekker seg delvis over grenselinjen til britisk kontinentalsokkel. Utbygging av et grensefelt forutsetter vanligvis at de to land har blitt enige om en rekke komplekse forhold før utbyggingen kan godkjennes. Når det gjelder Boa og Playfair, et tilsvarende funn på britisk sokkel, har de to landene blitt enige om at det landet som kontrollerer majoriteten av ressursene skal regulere virksomheten. Dette en er pragmatisk forenkling som bidrar til at eksisterende planer kan bli satt ut i live. Dagens godkjennelse av Alvheimutbyggingen er et godt eksempel på dette.

Se også pressemelding om avtale mellom Norge og Storbritannia som åpner for nye prosjekter i Nordsjøen.